Flertalet företag använder sig av värderingar eller värdeord som en del i att skapa en positiv företagskultur och för att skapa ett attraktivt varumärke bl.a. för att attrahera och behålla duktiga medarbetare. Man är också medvetna om att ett kontinuerligt värderingsarbete skapar en effektivare och motiverad organisation som ökar resultaten.

I en del företag blir det på sin höjd en pappersprodukt som ingen, inklusive ledningen, följer eller tar någon större notis om. Betydelsen av värderingarna är otydliga och leder inte till förändrade beteenden.

Att skapa en ”rädd” organisation är enkelt och där lyser ofta värderingar med sin frånvaro. Det räcker med härskarbeteenden, otydligt ledarskap och negativ kritik som skapar minskad tillit och förtroende som i sin tur leder till rädda medarbetare och ett osunt klimat.
Men så vill väl ingen ha det kanske du tänker? Nej, ingen vill ha det så men, om ledningen inte går före eller saknar kapaciteten att förstå människor i en organisation och hur de motiveras, hur man involverar, bygger tillit och förtroende så blir effekten negativ. Följden är inte sällan ökad långtidssjukfrånvaro och hög personalomsättning.

I de företagen där värderingar är på ledningens agenda använder man dem uppifrån och ner i chefsleden. Värderingarna används dagligen i möten med medarbetare, kunder, facket och andra intressenter. I utvecklingssamtal diskuteras hur väl man följer värderingar och hur man kan förbättra detta ytterligare.
För chefer och medarbetare blir beslut som t.ex. måste fattas snabbt i pressade situationer enklare att ta då man kan hitta vägledning i värderingarna. Även om man fattar, ur någon synvinkel, ett mindre bra beslut så lär man sig något och får inte ett ”hugg i ryggen” så länge som värderingarna stödjer beslutet. Det ger en bra grogrund för att bygga trivsel, tillit och förtroende.

Jag har jobbat i både orädda och rädda företag. Jag kan idag säga att jag vid något tillfälle borde gjort som jag lärt ut till andra: se till att skaffa dig en bra chef, ta referenser på chefen och ta reda på vad som utmärker företaget du ska rekryteras till, i form av värderingar och kultur.

Slutligen vill jag dela med mig av en övergripande värdering som påverkat mig positivt varje dag i en organisation jag tidigare arbetat i – ”allt ska tåla genomlysning”.  – Att allt ska tåla genomlysning är inte svårare än att ditt agerande på jobbet ska du kunna berätta om för familj och vänner, pressen, facket etc. Om du kan det så är ditt agerande med största sannolikhet okej.

Vilken erfarenhet har du från orädda eller rädda organisationer?