Ledarutveckling

För dig som vill utveckla ditt ledarskap!
Utvecklingsinsatsen innehåller föreläsningsdelar men fokuserar mest på lärande genom träning, egna utmaningar och möjligheter i workshops. Innehåller bland annat Disc – beteendestil- och drivkraftsanalys. Vi går igenom hur du hanterar konfliker, ger feedback och hur du leder genom värderingar, visioner och mål. Allt handlar om hur du leder och utvecklar ditt team på bästa sätt. 2-3 dagar.

Arbetsrätt i vardagen för ledare

Har du råd att inte ha koll på dina personalfrågor?
Vi erbjuder utbildningar till dig som är ny som chef eller har en personalledande roll och känner att du inte helt och hållet har koll på dina personalrelaterade frågor. Du får verktygen för att kunna hantera de viktigaste grundläggande delarna i arbetsrätt, rekrytering, avveckling, rehab, medarbetarsamtalet, samt insikt i de viktigaste lagarna. 1-2 dagar.

Säljutbildning

Säljutbildning för ”icke” säljare och för dig som är ny inom försäljning.
Du får träna på att sätta egna säljmål, förbereda inför bokningssamtal och kundbesök samt öva på hur du möter kunden på bästa sätt. Genom att förstå behov, invändningar och köpsignaler ökar du chansen till fler affärer och en ökad merförsäljning. 1-2 dagar.

Naturligtvis är det ditt behov som styr – Vi skräddarsyr och kombinerar.

Önskar du mer information eller vill boka utbildning kontakta:
Mikael Södergård, tel: 0761- 84 18 90 epost: mikael.sodergard@huvudbolaget.se , eller
Pernilla Allhage, tel: 0722-16 84 00, epost: pernilla@coastkonsult.se.

Om oss

Vi samarbetar och verkar inom hela Sverige. Vårt arbetssätt är jordnära och ger verktyg direkt användbara i vardagen.

Mikael Södergård
driver Huvudbolaget och har 20 års erfarenhet som chef och ledare inom näringslivet. Han har bred erfarenhet inom ledarutvecklings-, försäljnings- och organisationsfrågor.
Han har en gedigen erfarenhet av att coacha och utbilda chefer.

www.huvudbolaget.se

Pernilla Allhage
äger & driver Coast Konsult och har lång erfarenhet av arbete med chefsstöd samt ledar- och verksamhetsutveckling. Hon är specialist inom HR-frågor, ledarskap och utbildningsfrågor.

www.coastkonsult.se