• Erfarenhet och expertis i lednings- och organisationsfrågor

    Huvudbolaget har en samlad kunskap och lång erfarenhet av försäljning, organisation och affärsutveckling med
    mål att öka lönsamheten och effektiviteten i organisationer. Vi definierar nuläge, utmaningar och möjligheter vilket
    ger handlingsplaner och beslutsunderlag för fortsatt utveckling i snabbväxande entreprenörsbolag och
    bolag i behov av förändring.

Huvudbolaget har en samlad kunskap och lång erfarenhet av försäljning, organisation och affärsutveckling med mål att öka lönsamheten och effektiviteten i organisationer. Vi definierar nuläge, utmaningar och möjligheter vilket ger handlingsplaner och beslutsunderlag för fortsatt utveckling i snabbväxande entreprenörsbolag och bolag i behov av förändring.

Affärsutveckling

Affärsmodell
Analys av affärsmodell för att hitta förbättringar som ökar resultat och effektivitet

Strategiutveckling
Utveckling av strategi- och affärsplaner för de närmsta 3-5 åren för att ge en tydlig målbild för ledning och organisation med genomförbara handlingsplaner

Ledningsgruppsutveckling
Identifiering av utvecklings områden kopplat till insatser för ökad effektivitet på individ och gruppnivå

Organisation

Organisationsinventering
Genomlysning av organisatoriska hierarkier med förslag på justeringar på individ- och helhetsnivå

Förändringsledning
Öka förmågan att driva och hantera utmaningar som kräver förändringar som t.ex. omorganisation, ändrade arbetssätt etc.

Grupputveckling
Lär mer om eget och andras beteenden genom Beteendestil- och Drivkraftsanalys (DISC) på individnivå samt i workshop. Det ger bättre kommunikation och högre effektivitet.

Försäljning

Försäljningsstrategier
Vi ser över säljplan, analyserar marknaden och ger en struktur med tydliga mål och uppföljning

Säljledning
Coaching av säljchefer och säljare på individuell nivå för att ge stöd och coacha mot högre effektivitet

Säljutbildning
Företagsanpassade säljutbildningar kombinerat med beteendestilsanalys (DISC) som ger säljare verktyg att anpassa sin kommunikation och öka sin försäljning

Second opinion
Vi stöttar inför rekrytering och innan beslut tas om tillsättning av säljare och säljchefer

Huvudbolagets utvecklingsprocess

Genomgång av nuläget i verksamheten bland annat gällande marknad, konkurrens, ledningssystem och organisation.

Här definierar vi de utmaningar och hinder som verksamheten möter i sin strävan att utveckla och ta nya kliv för t.ex. ökad tillväxt.

Lösningsförslag och prioriterade handlingsplaner med mål och uppföljning skapar grunden för praktiskt genomförande.