Mikael Södergård

Jag har 20 års erfarenhet som chef och ledare inom näringslivet och statliga bolag samt en bred erfarenhet inom ledning, försäljning och organisationsfrågor. Min styrka är att koppla ihop det strategiska med det operativa och skapa jordnära handlingsplaner.

Jag har bland annat:

  • Genomfört flera organisatoriska förändringsprocesser
  • Bolagiserat produktområden
  • Paketerat tjänsteområden kombinerat med säljutbildning och implementering
  • Haft en av nyckelrollerna i att bygga upp ett bolag till att nå miljardomsättning
  • Organiserat och skapat tillväxt och förbättrat resultat i bolag i ständig förändring