Konstigt tänkte jag när frågeställningen eller snarare begreppen, chefskap eller ledarskap, dök upp för några år sedan, i min dåvarande chefs agenda. För mig är Chef en titel man får uppifrån och med det också mandat i en hierarkisk miljö för att kunna fatta beslut och påverka mer åt det strategiska hållet. Man har också nytta av titeln på ett visitkort när man träffar kunder då titeln anger vilket mandat man har att förhandla och fatta beslut i t.ex. försäljningssituationer.
Ledarskapet får man förtjäna i miljön där man verkar och i kontakt med medarbetare som egentligen väljer dig som ledare eller accepterar, helst med glädje, att bli ledd av dig. I värsta fall förtjänar du inte rollen som ledare – du kommer att märka det!

Chefskapet står mer för de ”hårda” begreppen som t.ex. sätta mål, följa upp, organisera, effektivisera etc. medans ledarskapet står för det mjuka t.ex. att vara tillgänglig, lyhörd och ha förmågan att skapa tillit och förtroende.

Men är det inte både och? Ska man inte ”sömlöst” vandra emellan och istället vara en chef och ledare. Det finns ju ingen on/off knapp som reglerar när du ska var det ena eller andra. Självklart har jag stött på chefer som varit chefer med knappt ett uns av ledarskap. Kul och entusiasm har oftast lyst med sin frånvaro liksom förmågan att skapa tillit och förtroende. Avsaknaden av förmågan att lyssna, visa empati och ha ett öppet förhållningssätt skapar osäkerhet, rädslor och minskar lusten att utföra stordåd samt ökar energitappet bland medarbetare.

Nej, en bra chef och ledare får medarbetarna att välja hen som ledare av sin egen fria vilja! Det gör dem om du visar att du kan vara tydlig och fatta kloka beslut grundat i mål och vart vi ska men också om du involverar, lyssnar och genuint bryr dig om den viktigaste tillgången – personalen.
Om du anpassar ditt chefs- och ledarskap sömlöst skapar du lust, vilja och ambition bland dina medarbetare. Du får färre konflikter och en effektivare organisation med medarbetare som vill vara kvar länge!

Vill du diskutera, få råd eller veta mer om Huvudbolagets ledarutvecklingsinsatser? Tveka inte att kontakta mig!

Huvudet på spiken/Mikael Södergård