Inlägg av Mikael

I huvudet på Mikael – Chefskap eller ledarskap

Konstigt tänkte jag när frågeställningen eller snarare begreppen, chefskap eller ledarskap, dök upp för några år sedan, i min dåvarande chefs agenda. För mig är Chef en titel man får uppifrån och med det också mandat i en hierarkisk miljö för att kunna fatta beslut och påverka mer åt det strategiska hållet. Man har också […]

Värderingar – nonsens eller en förutsättning?

Flertalet företag använder sig av värderingar eller värdeord som en del i att skapa en positiv företagskultur och för att skapa ett attraktivt varumärke bl.a. för att attrahera och behålla duktiga medarbetare. Man är också medvetna om att ett kontinuerligt värderingsarbete skapar en effektivare och motiverad organisation som ökar resultaten. I en del företag blir […]